PO

FAQ Często zadawane pytania.

Tak.

Zakup kilku pakietów jest możliwy i stanowi dobry sposób na określenie swoich sumarycznych potrzeb w sytuacji gdyby żaden ze standardowych pakietów nie spełniał oczekiwań w zakresie ilości pokoi i użytkowników.Załóżmy, że użytkownik kupił pakiet 10x40x75 P oraz 4x6x15 S.

Jakie sumaryczne możliwości będzie mógł wykorzystać użytkownik ?
Przy zakupie kilku pakietów obowiązuje zasada sumowania parametrów z wyrównaniem w górę.

 

 

W tym konkretnym przykładzie kupujący otrzyma:

- 14 pokoi

- 46 równoczesnych strumieni wideo 

- Jakość wideo: HD

Dla wszystkich pokoi pomimo, że dla pakietu 4x16x15 S gwarantowano jakość SD - zadziałała tutaj zasada wyrównywania w górę.

- Nieograniczona ilość strumieni audio

- 90 użytkowników równocześnie

- 340 godzin miesięcznie 

- Nagrania: do 20 GB

- Poziom obsługi: Premium

Dla wszystkich pokoi pomimo, że dla pakietu 4x16x15 S gwarantowano jakość obsługi Standard - zadziałała tutaj zasada wyrównywania w górę.

Najprościej wytłumaczyć to na przykładzie.

Załóżmy, że kupiono następujący pakiet: 10x40x75 P

 • 10 pokoi

  W tym wypadku użytkownik będzie miał dostęp do 10 niezależnych pokoi konferencyjnych, które będzie mógł uruchamiać w tym samym czasie. Inaczej mówiąc będzie mógł prowadzić 10 niezależnych konferencji równocześnie.
 • 40 równoczesnych strumieni wideo

  We wszystkich pokojach konferencyjnych będzie można w danym czasie uruchomić maksymalnie 40 strumieni (transmisji) wideo. Na przykład po 4 strumienie w każdym z pokoi, albo 10 strumieni w jednym, 3 w kolejnym, a 5 w następnym pokoju. Ich suma nie może przekroczyć 40. Zwracamy uwagę, że ilość jednoczesnych strumieni wideo w jednym pokoju konferencyjnym ograniczona jest prędkością łącza internetowego i wydajnością komputera użytkownika (wydajność procesora). Zwykle przy dobrych łączach internetowych udaje się uzyskać 10 do 14 równoczesnych połączeń wideo. Oczywiście, inna grupa użytkowników, w innym pokoju może uzyskać kolejne 10 do 14 równoczesnych strumieni wideo. Zazwyczaj tak duża ilość równoczesnych połączeń wideo nie jest jednak wymagana. Przeczytaj poradniki jak organizować konferencje i spotkania.
 • Jakość wideo: HD

  Maksymalna jakość wideo wszystkich połączeń będzie w standardzie HD.
 • Nieograniczona ilość strumieni audio

  Nie będzie ograniczeń w zakresie równoczesnych strumieni audio (połączenie głosowe). Należy to rozumieć w ten sposób, że maksymalna ilość strumieni audio to określona dla danego pakietu maksymalna ilość użytkowników równocześnie.
 • 75 użytkowników równocześnie

  Maksymalnie 75 użytkowników będzie mogło być aktywnych we wszystkich pokojach razem. Może to być 75 użytkowników w jednym pokoju lub odpowiednio mniej w kilku pokojach. Uwaga: maksymalna ilość użytkowników w jednym pokoju została ograniczona ze względów technicznych i wydajnościowych do 100. Ma to znaczenie przy pakietach dla więcej niż 100 użytkowników.
 • 250 godzin miesięcznie 

  Zakupiony pakiet będzie mógł być używany przez 250 godzin miesięcznie (około 6 godzin dziennie). Uruchomienie chociażby jednego pokoju z jednym użytkownikiem jest już zaliczane do czasu używania i jest traktowane tak samo, jak uruchomienie wszystkich pokojów z maksymalną liczbą użytkowników.
 • Nagrania: do 15 GB

  Użytkownicy w ramach tego pakietu będą mogli nagrywać spotkania. Do tego celu będą mieli dostępne 15 GB powierzchni dyskowej. System nagrywa wszystkie aktywne sesje wideo oraz widok pulpitu prezentacyjnego dlatego maksymalny czas nagrań może znacząco się róznić zależnie od ilości strumieni wideo. Szacunkowo godzinne nagranie dwóch strumieni wideo i pulpitu prezentacyjnego zajmuje około 1 GB.
 • Poziom obsługi: VIP

  Wsparcie użytkownika będzie prowadzone zgodnie z warunkami dla poziomu Premium.

Dla uczestników rekomendowana prędkość to minimum 0,5 Mbit/sec – czyli 500Kbit/sec prędkości pobierania i minimum 1Mbit/sec prędkości przesyłania danych.
Przepustowość przesyłania danych - to szybkość, z jaką komputer przesyła dane do serwera Comeleon.
Nie są to wymagania stałe, ponieważ zależą od tego, jaka będzie aktywność uczestnika oraz innych użytkowników. Jeżeli nie korzysta on z kamery, to wymagana prędkość spada do mniej niż 0,5Mbit/sec.

Prelegentom rekomendujemy największą możliwą przepustowość łącza internetowego.
Wynika to z faktu, że zwykle prelegent udostępnia połączenie wideo albo pulpit, a to zwiększa wymagania dotyczące przepustowości łącza.

Dobrym sposobem sprawdzenia szybkości swojego łącza jest np. odwiedzenie strony sppdtest.net.
Wyniki z tej strony pokazują aktualną prędkość łącza. Jest to rzeczywista prędkość w danej chwili i zwykle jest niższa od tej zapewnianej przez dostawcę.
Może to wynikać z ograniczenia przepustowości u dostawcy usługi lub też z aktywności na komputerze uczestnika np. pobieranie danych, udostępnianie plików itp.
Pamiętaj, że aktywność innych użytkowników w Twojej sieci domowej, firmowej lub WiFi również wpływa na prędkość, jaka jest dostępna dla Ciebie.

W przypadku sprzętu zalecamy dwurdzeniowy procesor z co najmniej 2G pamięci. Zalecamy każdy system operacyjny, który może obsługiwać najnowsze wersje Google Chrome i Mozilla FireFox.

Zalecamy korzystanie z FireFox lub Chrome. Dlaczego? Obie przeglądarki zapewniają doskonałą obsługę komunikacji internetowej w czasie rzeczywistym (WebRTC). Safari, IE i Edge również będą działać, ale FireFox i Chrome będą zapewniać lepszy dźwięk przy niższych przepustowościach.

Jeśli użytkownik ma problemy takie jak: zniekształcony dźwięk, jakość transmisji wideo, czasowa lub stała utrata połączenia,
zalecamy wypróbowanie przeglądarki Chrome lub FireFox. Jeśli problemy będą nadal występować, prawdopodobnie przyczyną jest prędkość połączenia internetowego użytkownika. W tym wypadku zalecamy zmniejszenie jakości transmisji wideo albo liczby użytkowników równocześnie transmitujących obraz ze swoich kamer. Trzeba pamiętać, że np. liczba równoczesnych transmisji wideo wpływa na jakość odbioru WSZYSTKICH uczestników spotkania, ponieważ transmisja ze wszystkich kamer musi być dostarczona do wszystkich uczestników.

Tak.
W Comeleon stosujemy kilka mechanizów zabezpieczeń.

Serwery systemu zabezpieczone są poprzez certyfikat TLS/SSL (sha256).
1. Sprawdzanie sumy kontrolnej.
W sytuacji, gdy użytkownik komunikuje się z serwerem Comeleon, serwer weryfikuje ten ruch przychodzący poprzez sumę kontrolną szyfrującego klucza współdzielonego. Jeśli wynik tej weryfikacji jest niepomyślny, to zapytanie zostaje ignorowane.
2.Szyfrowane połączenia HTTPS.
Podczas ładowania aplikacji klienckiej Comeleon połączenie realizowane jest poprzez szyfrowane połączenie HTTPS.
3. Biblioteki WebRTC.
Gdy Comeleon współdzieli głos użytkownika, wideo lub ekran przeglądarka używa w czasie rzeczywistym wbudowanych bibliotek (WebRTC), które transmitują pakiety (RTP) poprzez protokół UDP za pomocą warstwy TLS. Dodatkowo, aby zwiększyć zabezpieczenie transmisji pakiety są szyfrowane w czasie rzeczywistym poprzez protokół SRTP.
4. Infrastruktura techniczna, w której zainstalowane są serwery Comeleon spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Cały ruch jest filtrowany poprzez systemy Firewall a reguły zapory sieciowej dopuszczają ruch tylko na określonych portach dla wybranych usług.
Wszystkie serwery są chronione przed atakami typu DDoS.

Krótka odpowiedź - na wszystkich.
Comeleon w całości napisany jest w języku HTML 5 i z tego powodu nie jest zależny od systemu operacyjnego.
Zarówno systemy Windows jak i Mac będą poprawnie działać z Comeleon.
Olbrzymią zaletą systemu jest fakt, że nie ma potrzeby instalacji jakiegokolwiek oprogramowania.

Comeleon  działa na urządzeniach mobilnych (bez potrzeby instalowania aplikacji).
Można używać urządzeń typu iPad lub iPhone ze standardową przeglądarką Safari (iOS 12.2+). W wypadku urządzeń z systemem Android Comeleon  działa ze standardową przeglądarką Chrome (6.0+).
Jedyną niedogodnością jest brak możliwości współdzielenia ekranu, ponieważ zarówno przeglądarka Chrome na Androidzie, jak i Safari na iOS nie wspiera tej funkcjonalności.

Skorzystaj z pomocy.

Jeśli szukasz rozwiązania swoich problemów lub wyjaśnień i zaleceń dotyczących sposobu korzystania z systemu Comeleon  skorzystaj z sekcji dostępnych na naszej stronie.

<P style="COLOR: #FFFFFF">Często zadawane pytania (FAQ).</P>
W sekcji często zadawane pytania znajdziesz najczęstsze problemy zgłaszane przez użytkowników. Lista ta jest ciągle uzupełniana.
<P style="COLOR: #ffffff">Poradniki.</P>
Tutaj znajdują się nieco obszerniejsze materiały zawierające opracowania dotyczące sposobu korzystania z systemu Comeleon 
<P style="COLOR: #ffffff">Instrukcje wideo.</P>
Materiały wideo zawierające filmy szkoleniowe z zakresu używania sytemu.
PRZED Uruchomiono zadanie harmonogramu