Poczuj się jak w sali lekcyjnej.

Nie musisz zmieniać swojego stylu pracy. Zakładać kilkunastu kont na darmowych i niezintegrowanych serwisach. Pracuj w naturalny i prosty sposób korzystając ze wpółdzielonej tablicy lub dla większej wygody wykorzystuj rysik i udostępnianą tablicę graficzną.

Comeleon  nie wymaga żadnych instalacji. Wystarczy komputer, tablet lub telefon i dostęp do internetu.

Narzędzia dostosowane do potrzeb nauczycieli.

Comeleon umożliwia udostępnianie uczniom:

  • plików audio
  • slajdów
  • czatu
  • wideo
  • pulpitu
Wbudowane ankiety ułatwiają zaangażowanie uczniów, a nagrywanie wykładów oznacza, że możesz je udostępnić dla późniejszego utrwalenia lekcji.

Tablica na żywo dla prezenterów i grup.

Podczas korzystania z interaktywnej tablicy w Comeleon, adnotacje i uzupełnienia są automatycznie wyświetlane uczniom w czasie rzeczywistym.

Prezenterzy mają również możliwość powiększania, wyróżniania, rysowania i pisania na prezentacji, dzięki czemu przekaz jest czytelniejszy dla zdalnych uczniów.

Połączenia wideo
Połączenia wideo
Prowadź spotkania video online.
Czat
Czat
Wysyłaj publiczne i prywatne wiadomości.
Połączenia audio
Połączenia audio
Komunikuj się poprzez wysokiej jakości połączenie głosowe.
Udostępniaj dokumenty
Udostępniaj dokumenty
Dziel się dokumentami, prezentacjami, zdjęciami i filmami. Pracuj z nimi aktywnie poprzez notatki na żywo.
Pokaż swój ekran
Pokaż swój ekran
Udostępniaj ekran, aplikację lub zakładkę przeglądarki.
Współdzielona tablica
Współdzielona tablica
Pracuj na współdzielonej tablicy i obserwuj zmiany na żywo.
Praca w podgrupach
Praca w podgrupach
Grupuj uczestników w mniejsze zespoły i przydzielaj im zadania.
Ankiety i testy
Ankiety i testy
Przeprowadzaj ankiety oraz testy i publikuj wyniki na żywo.
Ikony nastroju
Ikony nastroju
Wyraź swoje emocje.