Instrukcje wideo

Szkolenie dla prelegentów.
Jak używać systemu Comeleon.

Szkolenie dla uczestników spotkania.
Jak używać systemu Comeleon.

Uruchomiono zadanie harmonogramu